Xử lý công trình xây dựng đang thi công không có giấy phép

Điều 89 Luật Xây dựng 2014 thì khi tiến hành xây nên công trình chủ đầu tư phải tiến hành xin cấp Giấy phép xây dựng do cơ quan với thẩm quyền cấp. Khi gia đình khách tiến hành xây nên nhà thì gia đình bạn phải tiến hành xin cấp giấy phép xây dựng tại cơ quan quốc gia với thẩm quyền. Vậy trường hợp xây dựng không có giấy phép xử lý ra sao ? 

Luật cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng

Đăng ký cấp phép xây dựng

Việc lúc Giấy phép xây dựng đã hết hạn mà gia đình khách vẫn tiến hành xây nên công trình tiếp thì đã vi bất hợp pháp luật trong lĩnh vực xây dựng. Gia đình khách sẽ bị tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Khi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính việc cơ quan chức năng đã đến nơi thi công công trình từ gia đình quý khách tiến hành phá công trình và lấy đi 4 mẫu cửa việc khiến từ cơ quan chức năng là hợp pháp. Theo quy định tại Điều 11luật xây dựng  thì việc xây dựng dự án không có giấy phép xây dựng thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành các hoạt động .

=> Giá phá dỡ công trình tại tphcm

Cưỡng chế xử phạt trường hợp vi phạm xây dựng

Theo quy định tại điểm a khoản một Điều 11 luật xây dựng  thì cơ quan chức năng mang quyền cưỡng chế phá tháo dỡ nếu nhà đầu tư không thực hiện quyết định đình chỉ thi công xây dựng. Trong trường hợp này, gia đình quý khách đã sở hữu quyết định đình chỉ thi công công trình xây dựng nhưng gia đình khách vẫn tiếp tục tiến hành thi công tiếp vì vậy cơ quan chức năng mang thể tiến hành cưỡng chế phá túa ngôi nhà đó ngay cả lúc gia đình bạn không sở hữu mặt tại đó.

Nguồn : Tháo dỡ công trình

=> Cách xử trí dự án xây dựng hết hạn giấy phép khi đang thi công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *